JDI-TAK: CRADOCK 048 881 3537


Sedert 2006

Die JDI Cradock-tak is in November 2006 geopen. Vandag werk daar 14 personeellede wat verantwoordelik is vir die verkope, administrasie en werkswinkel. Die tak se bedienningsarea strek uit oor die Oos- en Wes-Kaap waar die volgende dorpe gediens word:

Colesberg, Norvalspont, Noupoort, Hamburg, Peddie, Alice, Fort Beaufort, Hogsback, Middeldrif, Seymore, Adelaide, Bedford, Molteno, Cradock, Middelburg, Mount Zebra, Hofmeyr, Burgersdorp, Albert, Oviston, Steynsburg, Venterstad, Cookhouse, Pearston, Petersburg, Somerset Oos, Aberdeen, Graaff-Reinet, Kendrew, Nieu – Bethesda.
Tel: +27 48 881 3537
E-pos: jaco.swanepoel@jdimplemente.net
Fisiese Adres:
24 Phillip Pienaarstraat
Cradock Industrial,
Cradock,
5880
Maandag tot Vrydag: 7:30 - 17:00

Tak Kontakpersone

Team Member 1

Jaco Swanepoel

Team Member 2

Kevin Kapp

Team Member 2

Almoray Myburgh


Team Member 2

Chris van den Heever

Parts Clerk

067 428 3680
chrisvdh@jdimplemente.net
067 428 3680
Team Member 2

JJ Hoole

STIHL Werktuigkundige

048 881 3537

Team Member 2

Louis van Niekerk

Werktuigkundige

048 881 3537
Team Member 2

Francois Ferreira

Werktuigkundige

048 881 3537
Team Member 2

Pieter van Zyl

Werktuigkundige

048 881 3537